Kontejnery o objemu - 3m³- 30m³

Kontejner v místě nakládky až na 3 dny zdarma. Odpady třídíme a ekologicky likvidujeme. Vystavíme Vám Čestné Prohlášení o likvidaci odpadu, nezbytnou pro kolaudaci Vaší stavby.

  • image
  • image
  • image
  • image